piątek, 18 marca 2016

Pierwszy w historii świetlicowy pokaz mody przy ul. Wielkopolskiej

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej miały możliwość  udziału w pierwszej edycji pokazu mody. Zajęcia  o charakterze twórczym miały na celu: integrować  uczestników, dać możliwość swobodnego uczestnictwa w zajęciach, co wiąże się z kształtowaniem własnej osoby a także możliwością wdrożenia do zabawy elementów zdrowej rywalizacji.  Oceniano ubiór, prezentację ogólną oraz styl poruszania się. Zaproszona dyrekcja, nauczyciele i  uczniowie nagrodzili gromkimi brawami 
wszystkie dzieci biorące udział w pokazie. Każdemu dziecko wręczono dyplom oraz drobny upominek,  a wyłonieni zwycięzcy zostali nagrodzeni. To było dla wszystkich nowe doświadczenie a przede wszystkim świetna zabawa. Już planujemy kolejną edycję...